Budskapet är tydligt: Ta sockerberoende på allvar!

Se denna viktiga namninsamling initierad av Hjärnfonden via Stefan Sandberg. Insamlingen riktar sig till Gunnar Sandberg, Socialdemokratisk riksdagsledamot.

Håller du med om nedanstående? Klicka då här för att skriva under, och sprid till din omgivning. 
”Sockerberoende är något som plågar tusentals människor i Sverige idag, men knappt någon hjälp finns att få då sockerberoende ännu inte har erkänts som diagnos. Detta betyder i praktiken att de som söker hjälp får ta pengar ur sin egen ficka. Dom kliniska fallen ökar och det gör även det vetenskapliga underlaget för att sockerberoende existerar, så nu tycker vi att det är dags för regeringen att ta sitt ansvar, därför vill vi att regeringen ger i uppdrag åt Socialstyrelsen att:
* sammanställa olika former av nationella- och internationella vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet sockerberoende.
* skicka det färdiga bearbetade förslaget till en nordisk klassifikationsgrupp och därefter till WHO för slutgiltigt beslut om Sockerberoende skall erkännas som diagnos och därmed automatiskt införlivas i ICD-10.”
Initiativ likt dessa gör mig hoppfull. Känslan av att detta blir alltmer utbrett och känt i samhället. Väntar och längtar framförallt på att det inte bara ska bli känt utan även erkänt som en riktig sjukdom..
Annonser